Raak vertrouwd met onze Cloud

Over Cloud computing wordt op dit moment veel geschreven en gesproken. Hoewel vrijwel iedereen het erover eens is, dat er aan het werken in de Cloud heel veel voordelen zijn verbonden, worden er terecht ook nog wel wat kritische vragen gesteld over onder meer de continuïteit, de bereikbaarheid en de betrouwbaarheid.

Cloud-computing?
Wanneer we hiermee het gebruik van applicaties of diensten aanduiden die via het wereldwijde web aan “iedereen” worden aangeboden, dan spreken we veelal van de Public Cloud. In de praktijk wordt deze vorm van Cloud computing vaak simpelweg aangeduid als “De Cloud”.

Onze “Cloud” diensten
Bloemendaal Consultancy levert full cloud-oplossingen. U kunt bij ons uw volledige administratieve omgeving beschikbaar stellen vanuit de Cloud. In ons geval betekent dit: vanaf ons platform in het datacentrum van Telecity in Amsterdam. Al uw applicaties en data bevinden zich op onze eigen systemen in de datacentra in Amsterdam. Overzichtelijk én betrouwbaar. Uw data blijft altijd uw eigendom en is te allen tijde eenvoudig terug te halen naar een eigen systeem. Onze oplossing is gebaseerd op de inzet van één centraal door ons beheerd platform voor al onze klanten. Het platform is uiteraard zo opgezet dat u altijd uitsluitend over uw eigen deel van het systeem beschikt, volledig afgescheiden van alle andere klanten.

U kunt bij ons terecht voor o.a.:
– Applicatiehosting
– Hosted antivirus
– Hosted Exchange
– Online Back-up en nog veel meer.

Hoe werkt het?
Eigenlijk best eenvoudig. Aan de hand van een, vooraf in samenspraak met u op te zetten, Plan van Aanpak zorgen wij ervoor dat al uw applicaties op ons systeem worden geïnstalleerd.
Daarbij maken wij zowel gebruik van uw eigen licenties als van alle benodigde –door ons ter beschikking gestelde- Microsoft licenties. Omdat wij in de loop der jaren ervaring hebben opgedaan met de installatie van honderden applicaties kunt u ervan verzekerd zijn dat dit op een uiterst vakkundige en efficiënte manier gebeurt.

Wij doen dit als het ware “langs de zijlijn” zonder dat u daar ook maar enige hinder van ondervindt. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden kunt u dus gewoon door blijven werken op uw bestaande systeem. Vervolgens zorgen wij ervoor dat een kopie van uw data naar ons centrale systeem wordt overgezet zodat u kunt testen met uw eigen gegevens.

Updates, onderhoud, beheer. U heeft er vanaf dat moment geen omkijken meer naar. Wij zorgen ervoor dat het systeem werkt, en dat het blijft werken.

Voor meer informatie over onze Cloud diensten, neem dan contact op via het contactformulier. Klik hier